Migraine komt relatief veel voor en kan uw leven ernstig ontregelen. Wie elke maand een flink aantal dagen geconfronteerd wordt met bonkende hoofdpijn, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en/of geluid wil daar natuurlijk graag vanaf. Pijnmedicatie helpt veel mensen, maar niet iedereen. In die gevallen kan een behandeling met botulinetoxine, beter bekend als Botox®, helpen.

Botulinetoxine als middel tegen migraine

Sinds enkele jaren is het toedienen van botulinetoxine officieel goedgekeurd als behandelmethode bij migraine. Hoe botulinetoxine de migraine precies vermindert is nog steeds niet helemaal duidelijk. We weten dat botulinetoxine de spierspanning in een aantal spieren in het hoofd sterk kan verminderen, waardoor pijnklachten die het gevolg zijn van de spierspanning afnemen en soms zelfs helemaal verdwijnen. Vaak wordt de fronsspier in het voorhoofd behandeld en soms ook spieren in het achterhoofd.

Resultaat

Ongeveer 70% van de mensen met (chronische) migraine heeft baat bij een behandeling met botulinetoxine. Botulinetoxine is biologisch afbreekbaar waardoor het resultaat na verloop van tijd minder wordt. Na 2 tot 6 maanden is het effect van botulinetoxine zo afgenomen dat de behandeling herhaald dient te worden.

In Nederland doet het Leids Universitair Medisch Centrum uitgebreid onderzoek naar de effecten van botulinetoxine op migraine. Deze CHARM studie loopt sinds eind 2012 en patiënten met migraine die behandeld worden met botulinetoxine worden gedurende meerdere jaren gevolgd. Wij volgen de uitkomsten van deze studie om de behandeling met botulinetoxine optimaal uit te kunnen voeren. Zo kunnen we u de meest effectieve behandeling garanderen.

Kosten behandeling migraine

Een behandeling met botulinetoxine tegen migraine is mogelijk vanaf €195.

Mogelijke complicaties

Botulinetoxine kent vrijwel geen complicaties. Het is veilig en uitvoerig getest. Soms ontstaat een kleine blauwe plek op de plek waar de stof is geïnjecteerd.